Pribatutasun politika

Webgunearen titularra eta tratamenduaren erantzulea AMEZTOI ANAIAK, S.L sozietatea da, honako egoitza du: Sansinenea Polígono Industriala nº10, Zestoa 20740.. Bere IFK B75035816 da eta Gipuzkoako Merkataritza orrian dago inskribaturik.

Harremanetan jartzeko datuak:
Helbide elektronikoa: info@ameztoi.com Telefonoa: + (34) 943 832 753
Pribatutasun Politika honekiko edozein motatako kudeaketa edo eskaera egiteko Erabiltzaileek «Datuen Babespena» erreferentzia duen e-mail bat bidali dezakete info@ameztoi.com helbidera.

TRATATURIKO DATUEN MAILAK ETA HORIEN TRATAMENDUAREN HELBURUAK

Zein da tratatzen ditugun datuen nolakotasuna?
Nortasuneko datuak: izena, abizena, helbidea, helbide elektronikoa, NAN-a etab.
Egoera pertsonalaren datuak: jaiotze data.

BILDUTAKO INFORMAZIOA

Erregistratzean: erabiltzaileek informazio pertsonala emango dute, honakoak barne baina mugarik gabe, izena, abizenak, posta-helbideak, NANa, e-maila(k).

(Linean edo telefonoz) erostean: erabiltzaileek informazio pertsonala emango dute, honakoak barne baina ez horietara mugatuta, izena, abizenak, posta-helbideak, NANa, e-maila.

Zein helbururekin eta zenbat denboraz tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

ZURE INFORMAZIOAREN ERABILERA, HELBURUA ETA MANTENTZEA

Erabilera, helburua

Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruz indarrean dauden aplikatu beharreko arautegien arabera, AMEZTOI ANAIAK, S.L IZK B75035816 duena, Zestoako (Gipuzkoako) Sansinenea Polígono industrialeko 10.-nean egoitza duena, telefono zenbakia 943 832 753 duena eta harremanetan jartzeko helbidetzat info@ameztoi.com duenak Eduki hauek borondatez erabiltzen dituzten Erabiltzaileei haien Izaera Pertsonaleko Datuen Tratamendu eta Babesari buruzko informazioak jakinarazten dizkie.

Webgune honen edozein Eduki erabiltzeak Pribatutasun Politika honen eta datuen tratamenduaren onarpen espresu eta osoa suposatzen du.

Erabiltzaileen datuen tratamenduen helburuak honakoak izan daitezke:

  1. Erabiltzaileen erregistroa Webgunean kudeatzea. Lineako erosketa zerbitzua erabili ahal izateko, Erabiltzailea Webgunean erregistratu eta eskatutako identifikazio datuak eman beharko ditu, hala nola, izena, abizenak, posta-helbideak, NANa, e-maila(k),. AMEZTOIEK uste du datuok ezinbestekoak direla Erabiltzaileak eskatzen duen zerbitzua izapidetu ahal izateko.
  2. Eskaeren eta erosketen kudeaketa (linean edo/eta telefono bidez).Zure eskaera eta erosketa (linean edo/eta telefono bidez) egiteko, erabiltzaileak zenbait datu garrantzitsu eman beharko ditu, izena eta abizenak, posta-helbideak barne baina ez horietara mugatuta. Uneoro eskatzen den informazio pertsonala ezinbestekoa da eskaera kudeatzeko eta horretarako emandako helbidean (posta-helbidea) entregatzeko, beraz, Ameztoiek uste du datuok ezinbestekoak direla eta ezinezko izango da erosketa egitea horiek eman gabe.

Informazioaren mantentzea

  1. Erabiltzaileak Webgunean erregistratzean ematen dituen datu pertsonalak, Erabiltzaileak datu erregistro-datuak ezeztatzea eskatzen ez duen bitartean.
  2. Erosketa egitean erabiltzaileak ematen dituen datu pertsonalak esakera kudeatu ahal izateko gordeko dira. Eskaera behar bezala entregatu ondoren datuok ezabatu egingo dira.

Hartzaileak: zerbitzu-hornitzaileak, lotetsitako enpresak, etab.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

AMEZTOI ANAIAK, S.L-k hirugarrenen edo lotetsitako enpresen zerbitzuak kontrata ditzake haren izenean zerbitzuak emateko, adibidez, adierazpen gisa baina mugatu gabe: mezu elektronikoak bidaltzea, newsletter-ra, Webgunearen kudeaketa eta ahokalekua, hosting-a. Konpainia horiei haien zerbitzua eskaintzeko behar duten informazio pertsonala baino ez zaie ematen, informazioaren konfidentzialtasuna mantentzeko exijituz eta informazioa hemen aipatutako beste helburuetarako erabiltzea debekatuz.

Herri-administrazioak legeak aurreikusitako kasuetan.

Estatuaren indar eta segurtasun gorputzak, legeak xedatutakoaren arabera.

Hala eta guztiz ere, AMEZTOI ANAIAK, S.L-k informazio pertsonala ezagutzera eman dezake: (i) hedapenaren momentuan informazio publikoa balitz; edo (ii) bere hedapena eta gero eta AMEZTOI ANAIAK, S.L-k haren legezko betebeharrei huts egin gabe informazio publikoa bihurtu balitz; edo (iii) hedapena baino lehenago AMEZTOI ANAIAK, S.L-k eduki balu eta Erabiltzailearekin aurretiazko konfidentzialtasun akordiorik ez balego; edo iv) AMEZTOI ANAIAK, S.L-k hirugarren batek legez eduki eta haren bidez eskuratu balu, hirugarren honek Erabiltzailearen aurrean konfidentzialtasuna mantendu beharrik ez balu; edo (v) AMEZTOI ANAIAK, S.L-ren langile edo agenteek modu independentean informazio konfidentziala eskuratu balute; edo (vi) Epai-ordena baten edo administrazio aginteek edo aplikatu beharreko edozein arautegik igorritakoari jarraiki AMEZTOI ANAIAK, S.L informazio hori ematera behartuta dagoenean; (vii) AMEZTOI ANAIAK, S.L-k onustez jardunez haren eskubideak defendatzeko beharrezkoa dela uste badu; edo (viii) hirugarrenen eskeei edo erreklamazioei erantzuteko.

Tratamenduaren legitimazioa: kontsentimendua, kontratu baten betearaztea

Zein da zure datuen tratamenduaren legitimazioa?

Erabiltzaileen datu pertsonalak tratatzeko oinarri legala interesatuaren adostasunean edo/eta AMEZTOIREKIN duen harreman komertzialean oinarritzen da.

Erabiltzaileak borondatez sartzen edo/eta harpidetzen dira Webgunean eskaintzen diren zerbitzuetara eta beren datuak modu berean ematen dizkioten AMEZTOIRI, Webgunean erregistratzean, erosketa egitean edo edozein kontsulta egitean.

Webgunean erregistratzeko eta erosketa egiteko eskatzen diren gutxieneko datuak ez baditu ematen, ezingo dute Webgunearen edukirik ikusi edo eskatutako produkturik erosi.

Eskubideak: datuen sarbide, zuzenketa, ezabatze, kontrastasun eta garraiagarritasuna

Zeintzuk dira zure eskubideak?

Izaera Pertsonaleko Datuen Tratamendu eta Babesari buruz dauden eta aplikatu beharreko legediari jarraiki eta geroago zehazten den prozeduraren bidez, Erabiltzaileek ondoren zehazten diren eskubideak gauzatu ditzakete:

Erabiltzaileek AMEZTOI ANAIAK, S.L-k haien datu pertsonalak tratatzen ari den baieztapena izateko eskubidea dute. Hortaz, Erabiltzaileek, beste batzuen artean, haien datu pertsonalak ikusi, zehaztasunik gabeko datuak zuzendu edo datuak gehiago behar ez direnean hauek ezabatzea eskatzeko eskubidea dute.

Sarbidea: emandako datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzeko eskubidea.

Zuzenketa edo ezabatzea: zehaztasunik gabeko edo okerrak diren datuak zuzentzea eskatzeko eskubidea. Halaber, datuen titularrak, haren ordezkariak edo legezko tutoreak hala eskatzen badu datu horiek ezabatzea eskatzeko eskubidea.

Indargabetzea: emandako datu pertsonalen indargabetzea eskatzeko eskubidea.

Tratamenduaren mugatzea, hala egin daitekenean: Erabiltzaileek haien datuen tratamenduaren mugatzea eskatzeko eskubidea.

Aurkakotasuna, hala egin daitekenean: Erabiltzaileak titularrak diren datuen tratamenduaren aurkakotasuna eskatzeko eskubidea.

Datuen garraiagarritasuna: indarrean dagoen legediari jarraiki, Erabiltzaileek haien datuen garraiagarritasuna eskatzeko eskubidea dute.

Erabiltzaileak edozein momentutan merkataritza-mezuak eta/edo newsletter-ra baita, hauek helburu duten beste edozein tratamendu euskarri elektronikoen bidez jasotzearen kontra jar daitezke, honek zerbitzu hauen harpidetza kentzea ekarriko du.

Aipaturiko edozein eskubide gauzatzeko prozedura. Erabiltzaileek, haien eskubideak gauzatzeko, izaera pertsonaleko datuen titularrek:

AMEZTOI ANAIAK, S.L-ri Aholkularitza Juridikoarentzako idatzi bat bidali beharko diote, hauetako batetara:
Sansinenea poligono industriala 10, 20740, Zestoa, Gipuzkoa helbidera edo info@ameztoi.com helbide elektronikora.

  1. «Ameztoi.com Webgunea Datuen Babesa» erreferentzia
  2. Eskakizunaren helburua
  3. Nortasun Agiri Nazionalaren kopia bat

AMEZTOI ANAIAK , S.L-k EB 679/2016 Erregelamenduari jarraiki, honek ezartzen dituen epeen barruan erantzungo dizu.

Web garapena
BLÄU WEB DESIGN